Seorang Laki Laki Normal Menikahi Wanita Normal Yang Ayahnya Hemofilia

Seorang Laki Laki Normal Menikahi Wanita Normal Yang Ayahnya Hemofilia.

Siang ini akan di share soal tanya Mendel
banyak keberagaman
sehigga boleh untuk Latihan , agar bermanfaat OK

SOAL1. Diketahui: Gen P = warna asfar; gen Q = daun lebar. Persilangan antara individu bergenotipe PpQq dengan sesamanya akan menghasilkan nasab sebanyak 320 khalayak.
Kemungkinan keturunannya yang berwarna kuning dan berdaun lebar ada sebanyak …..
a. 20
b. 40
c. 60
d. 180
e. 320Pembahasan

 • Persilangan 2 aturan beda menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Patera lebar warna asfar = 18%/2 = 9% = 9/10


 • Jawaban: D

2. Warna biji sorgum merah ditentukan oleh gen M1 dan M2, rona putih ditentukan oleh gen m1 dan m2. Pecah hasil persilangan didapat ratio corak merah: safi = 1:1. Maka genotipe kedua induknya merupakan …..
a. M1M1M2M2 x m1m1m2m2
b. M1m1M2m2 x M1m1M2m2
c. M1m1M2m2 x M1M1m2m2
d. M1m1m2m2 x m1m1m2m2
e. M1m1M2m2 x m1m1M2m2Pembahasan

 • M1m1m2m2 x m1m1m2m2


 • M1m1m2m2 : m1m1m2m2


 • Merah : polos


 • Jawaban: d

3 Lalat biji kemaluan (Drosophila sp.) dengan kromosom XXY adalah akibat pecah peristiwa …..
a. sex linkage
b. crossing over
c. gen letal
d. poligen
e. nondisjunctionPembahasan

 • XXY terjadi karena tak terpisahnya kromotid dan kromosom homolog menuju lawan berlawanan.


 • Jawaban: e

4. Pada Drosophilla sp. Indra penglihatan merah dominan terhadap sejati. Gen yang berkewajiban terhadap dandan mata tertambat kromosom seks X. Jika disilangkan lalat betina netra sirah dengan jantan netra putih, lalu antar keturunannya disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan
a. 50% mata merah ; 25% mata putih ; 25% mata merah
b. 50% mata bangkang ; 50% netra putih
c. 75% mata berma ; 25% alat penglihatan safi
d. 25% mata merah ; 25 mata putih ; 25% mata sirah ; 25% mata putih
e. 25% mata merah ; 25% alat penglihatan ceria : 50% alat penglihatan bersihPembahasan

 • P. XMXM x XY


 • F1. XMX x XMY


 • F2. Merah (XmXm dan XmX) = 50%


 • Merah (Xmy) = 25%


 • Putih (XY) = 25%


 • Jawaban: a

6. Bermigrasi simpang yang terjadi antar kromatid berpunca kromosom homolognya sering terjadi momen…a. Profase
b. Metafase
c. Anafase
d. Telofase
e. Interfase


Jawaban : A7. Jabang bayi penderita erythroblastosis lahir berpangkal saingan…a. Ibu Rh destruktif ayah Rh negatif
b. Ibu Rh positif ayah Rh berwujud
c. Ibu Rh negatif ayah Rh Positif
d. Ibu Rh positif ayah Rh negatif
e. Ibu dan ayah yang berbeda Rhesusnya


Jawaban : A8. Brakidaktili adalah gen dominan yang letal. Jika sendiri wanita menderita Brakidaktili dan buta warna , maka wanita tersebut mewarisi gen…

a. Brakidaktili dari ibu dan buta warna dari ayah
b. Brakidaktili berpokok ayah dan buta warna dari ibu
c. Brakidaktili dari ayah dan ibunya dan buta corak dari ayah atau ibu
d. Brakidaktili dari ayah atau ibunya dan dan buta warna dari ayah ataupun ibunya
e. Brakidaktili dan buta warna dari ayah dan ibunyaJawaban : E9. Dalam raga dan gamet terdapatautosom dan kromosom seks. Pada sel telur insan terdapat…a. 22 autosom + X
b. 22 autosom + Y
c. 22 autosom + XX
d. 22 autosom + YY
e. 44 autosom + XX


Jawaban : A10. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot , maka kemungkinan golongan bakat anak – anaknya ialah…a. A dan B
b. A dan AB
c. AB dan O
d. A,B,AB dan Ozon
e. B dan AB


Jawaban : D11

. Lalat Drosophila melanogaster raga abuk-tepung sayap panjang disilangkan dengan jasmani hitam sayap kisut, ternyata dihasilkan zuriat 49 tubuh abu-abu sayap strata : 50 bodi hitam sayap kisut, maka peristiwa di atas menunjukkan telah terjadi…..a. Crossing adv lewat
b. Nondisjuction
c. Terangkai cermin
d. Dekapan sex
e. Gen / alel bebas


Jawaban : D12. Disilangkan ayam berpial walnut (PPRr) dengan mandung berpial grigi (ppRr). Peluang keturunan nan memiliki fenotif sederajat dengan induk ialah…a. 25 %
b. 37,5 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %


Jawaban : D13. Gen-gen yang terapaut kromosom seksualitas X dan baersifat resesif antara lain…1) Buta rona
2) Muscular distropy
3) Hemofilia

4) IchtyosisJawaban : B (1 dan 3)


14. Anadontia ditentukan oleh gen resesif yang terpaut kromosom x. Penikahan laki istri normal untuk adat anadontia punya 2 momongan pemudi sah dan 1 anak laki-laki anadontia. Berasal kasus ini bisa disimpulkan..a. Ibu homozigot dominan
b. Ibu homozigot resesif
c. Ayah homozigot dominan
d. Ibu carier
e. Ayah carier


Jawaban : B15. Gen letal adalah nan privat hal homozigot menyebabkan kematian. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gen letal dominan…a. Terpikat padakromosom kelamin
b. Menyebabkan kematian postnatal
c. Hanya diperoleh dari ayahnya
d. Genotipe geterozigot berfenotip cacat
e. Genotipe homozigot berfenotip lumrah


16. Disilangkan cante hitam (HhKk) dengan garai asfar (hhKk). Berapa peluang dihasilkan gandum berfenotif putih?a. 0 %
b. 12,5 %
c. 37,5 %
d. 25 %
e. 50 %


Jawaban : A17. Pernikahan antra wanita dan laki – laki nan keduanya lumrah menghasilkan seorand anak laki – junjungan nan kretinisme dan andan. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa :a. Gen kretinisme dan albino berasal dari ibu
b. Gen kretinisme dari dari ayah dan ibunya, gen albino bersumber dari ibu
c. Gen kretinisme berpokok dari ayah dan ibunya, padahal gen balar berbunga bermula ayahnya
d. Gen kretinisme dan albino berpokok berpangkal kedua orang tuanya nan berlaku andai carier
e. Gen kretinisme dan bule semenjak dari ayah


Jawaban : D

18. Drosophila jantan normal disilangkan dengan Drosophila betina nan mengalami gagal berpisah dalam pembentukan gamet, maka kemungkinan diperoleh pertalian keluarga jantan adalah …
A. 100 %
B. 66,66 %
C. 33,33 %
D. 25 %
E. 12,5 %

19. Persilangan antara dua individu bergenotif MmNn dengan Sesama nya MmNn akan
menghasilkan macam individu Heterozygote sebanyak
a. 2
b. 4
b. 6
d. 8
c. 12


20. Ayam Surai Hitam disilangkan dengan putih . Keturunan F1 nya 100% hitam . Bila Keturunan F 1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2 ayam aduan sebanyak 22 ayam hitam dan 7 ayam aduan steril .
Tentukan pernyataan nan tidak sesuai dari persilangan tersebut
a. Anak cucu Ayam F1 yang berwarna hitam bergenotif heterozygote
b. Ratio genotif F2 yang muncul 1:2: 1
c. Nasab Ayam jago F2 yang berwarna putih genotifnya heterozygote
d. 75% bermula ayam plong F2 bercelup hitam
e. Keturunan Ayam F2 yang bercelup hitam heterozigot 50 %
21. Sapi bahadur berbulu hitam kasar disilangkan dengan betina berbulu sejati halus. Keturunan nan dihasilkan menunjukkan perbandingan ¼ hitam halus, ¼ putih halus, ¼ putih bergairah, ¼ hitam kasar. Manakah genotip kedua induknya?
A. HHKK dan hhkk
B. HhKk dan hhkk
C. HHkk dan Hhkk
D. HhKk dan HhKk
E. HHKk dan HHKk


22. Diagram di atas merupakan atlas alur berpokok keluarga bulai, nan didapatkan dari generasi pendahulunyaBerdasarkan atlas tersebut, genotip ayah bunda pada nomor 1 dan nomor 2 adalah …
A. keduanya homozigot dominan
B. ayah homozigot dominan, ibu heterozigot
C. ayah homozigot dominan, ibu homozigot resesif
D. keduanya heterozigot
E. keduanya homozigot resesif

23. Pembastaran 2 pohon Pisum sativum (kacang Ercis) Anakan Sirah Poin Bundar heterozygot Sesamanya akan dihasilkan baka nan tidak sesuai adalah
a. hasil keturunannya yang seperti mana emak keduanyanya 25 %
b. hasil anak cucu mulai sejak nirmala Nilai bundar 57,75 %
c. hasil zuriat 6,25 % semenjak putih Biji kisut
d. hasil baka cak semau 4 varietas fenotif
e. hasil anak cucu 6,25 % semenjak merah Skor Melingkar homozygote
24. Takdirnya 2 tumbuhan yang berfenotif Bunga berma , batang Tinggi , Biji Buntar heterozygote disilangkan sesamanya menempatkan nasab sebanyak 1472 tanaman yang bervariasi , maka mulai sejak keturunan itu nan lain benar adalah…
a. tanaman berbunga abang berbatang rendah bijinya kisut terserah 69
b. tanaman berbunga masif berbatang tangga bijinya kisut terserah 207
c. tanaman berbunga biram berbatang hierarki bijinya bulat cak semau 621
d. tanaman bersumber putih berbatang cacat bijinya kisut cak semau 23
e. tumbuhan berbunga merah berbatang tinggi bijinya kisut ada 20725. Kalau ayam walnut ( RrPp) disilangkan dengan ayam aduan walnut ( RrPP) berdampak 12 butiran maka akan dihasilkan mandung Berjambul Pea/nilai sebanyak ?
a. 2 ekor
b. 3 ekor
c. 4 ekor
d. 6 ekor
e. 8 ekor


26. Mendell menyilangkan pokok kayu berbunga berma bangkai strata dan kalis tekor hasil keturunannya dihasilkan keturunan F1 bangkang taruna dengan batang sedang (intermedier), kalau antar keturunan F1 itu di disilangkan maka buat menghasilkan makhluk sirah akil balig mayit medium sebanyak …..
a. 0 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %


27. Bunga Mirabilis jalapa Ungu ( AaBb) disilangkan sesamanya menghasilkan orang yang sama dengan induknya Ungu ( AaBb) yaitu nomer : …..
a. 1, 6, 11, 16
b. 4, 7, 10, 13
c. 2, 7, 12, 15
d. 4, 8, 12, 16
e. 1, 5, 11, 14


28. Bila B gen Bulat dominant atas gen b cak bagi kisut . Kapri biji bulat disilangkan sesamanya menghasilkan keturunan 5674 bulat 1850 kisut. Jadi Kedua unduk nya mempunyai genotif …..
a. BB X BB

b. Bb X BB

c. BB X bb
d. Bb X Bb
e. Bb X bb29. Sreg Ercis Bunga diketiak/axial ( A) dominan atas bunga di ujung (a)dan Layon Tahapan ( Tepi langit) dominan terhadap sumir (t) . Bila Ercis Kunarpa tinggi anakan di ketiak disilangkan dengan Ercis pendek bunga di ujung . Ternyata menghasilkan keturunan ¼ janjang diketiak, ¼ Panjang diujung, ¼ pendek diketiak dan ¼ ringkas diujung. Genotif parental itu yakni …..
a. TTAA X ttaa
b. ttAaX TtAA
c. TtAA X ttaa
d. TTAa X ttaa
e. TtAa X ttaa


30 Ayam aduan Walnut (RrPp) disilangkan dengan Mandung Rose (Rrpp) menaruh keturunan sebanyak 16 butir telur. Berapa dari telur itu yang menetas menghasilkan Ayam Pial Single (Bilah) ?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12


31. Kucing Lebah ratulebah berbulu belang tiga dikawinkan dengan kucing kosen bersurai putih , surai belang tiga ( Aa) dominan terhadap bulu putih ( aa). Takdirnya faktor A menyebabkan lethal . maka bila disilangkan kucing belang tiga sesamanya akan dihasilkann keturunan : …..
a. belang : putih = 3 : 1
b. belang : asli = 2 : 1
c. belang : putih = 1 : 1
d. belang : ceria = 2 : 2
e. Semua belang tiga


Baca :   Teks Prosedur Cara Membuat Kopi Bahasa Indonesia

32. Gandum kulit hitam ( HhKk) disilangkan dengan gandum kuning (hhKk). Bila dihasilkan 800 ponten gandum, maka yang berwarna sejati berjumlah …
a. 100

b. 200
c. 400
d. 500
e. 60033. Genotif Individu hamba allah Pisum sativum AaBbCCDdEe. Takdirnya BCDE terjadi linkage maka sel kelamin yang terjaga yakni…
a. 1
b. 2
c. 4
d. 8
e. 16


34. Manakah Yang Lain tepat
a. Gen Lethal hanya terjadi jika dalam hal heterozygote
b. Ratio Fenotif F2 Mendel yang tepat yakni 9 : 3 : 3 : 1
c. Ayam Walnut ( RrPp) perhubungan dengan sesama menghasilkan penggaris 6,25 %
d. Kebolehjadian anak yang lahir suami laki dari ibu muda (masih SMA) yang hamil = 50 %
e. AaBb mempunyai susunan gamet 4 yaitu AB,Ab,aB,ab


35.Ayam Walnut dikawinkan dengan sesamanya. Ayam jago Walnut tersebut bersumber bermula kedua induknya yang Rose dan Pea.
Berapa % bermula perkawinan 2 ayam jantan Walnut itu nan menghasilkan mandung Rose ?
a. 6, 25 %
b. 18,75 %
c. 25 %
d. 37,5 %
e. 56,25 %


36. Semenjak sosok dengan genotif PpQqRRtt Dapat menghasilkan macam gamet …
a. 1
b. 2
c. 4
d. 8
e. 16


37. Tanaman anakan merah (Aabb) disilangkan dengan bunga putih (aaBb) menurunkan keturunan sebanyak 128 tumbuhan.
Berapa ratio bermula baka itu nan dari ungu : tahir ?
a. 1 : 1
b. 1 : 2
c. 2 : 1
d. 2 : 3
e. 3 : 2


38. Diketahui gen M memberi warna anakan merah dan gen m memberi warna putih, gen P memberi sifat daun lebar dan gen p memberi resan daun sempit. Sifat warna ahmar dan patera lebar adalah dominan. Pada persimpangan Mm Pp dengan sesamanya dihasilkan 640 batang tanaman bau kencur. Kemungkinan turunan nan terbit merah patera sintal adalah sebanyak …..
a. 40 batang
b. 320 jenazah
c. 120 layon
d. 360 jenazah
e. 160 batang


39. Tumbuhan Linaria maroccana berbunga ungu (AABb) disilangkan dengan Linaria Maroccana berpunca ahmar (Aabb) akan dihasilkan bunga Linaria dengan rasio …..a. 100% ungu
b. ungu : merah : 2 : 2
c. ungu : merah : 3 : 1
d. ungu : metah : ceria : 2 : 1 : 1
e. ungu : tulen : merah : 1 : 1 : 2


40. Diketahui faktor-faktor penentu sifat warna pada tikus. Tikus Debu abu Epistasis terhadap tikus hitam .Apabila tikus bubuk-abu heterozigot disilangkan dengan sesamanya,
maka proporsi tikus Hitam : Tikus Serbuk-tepung : Tikus albino puas keturunannya adalah …..
a. 9 : 4 : 3
b. 3 : 12 : 1
c. 9 : 5 : 2
d. 9 : 3 : 4
e. 12 : 3 : 1


41. Dua Ayam disilangkan didapatkan hasil keturunan yang bervariasi dengan nisbah : Walnut : Rose : Pea : Mistar bernilai 3 : 3 : 1 : 1
dipastikan Genotif induknya adalah
a. RrPp X RrPp
b. RrPP X rrpp
c. RrPp X Rr pp
d. RrPp X rrpp
e. RrPp X rrPp


42 Persilangan kelinci telinga lebar bulu hitam heterozigot ( LlHh ) dengan yang bertelinga sempit surai Hitam ( llHh ) maka prosentase fenotip turunannya yang bertelinga pepat bulu kelabu yakni …..a. 6, 25 %

b. 12,50 %
c. 25,00 %
d. 37,50 %
e. 75,00 %43. Individu yang mengandung faktor K tanpa faktor M ataupun sebaliknya maka mempunyai fenotip kudus, tetapi individu nan mengandung kedua faktor tersebut (K dan M) akan berfenotip ungu. Orang dengan genotip KKmm disilangkan dengan kkMM, menghasilkan fenotip ungu semua. F1 disilangkan sesamanya maka diperoleh pertalian keluarga F2 dengan rasio fenotip …..
a 1 : 1
b. 13: 3
c 3 : 1
d. 15 : 1
e 9 : 7


44 Pada tanaman gen K bunga berwarna biru dominan terhadap gen k bunga bercelup putih. Gen P kelopak ringkas dominan terhadap gen p kelopak tangga. Pokok kayu berbunga biru, berkelopak sumir heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip …..

a. biru pendek : sensasional tahapan : putih sumir : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
b. biru sumir : spektakuler panjang : kalis pendek : kalis tinggi = 5 : 3 : 3 : 1
c. biru pendek : dramatis hierarki : putih pendek : tahir panjang = 9 : 3 : 3 : 1
d. biru pendek : dramatis panjang : lugu pendek : kudus panjang = 9 : 3 : 6
e. biru pendek : biru pangkat : tahir pendek : putih panjang = 9 : 7


45. Berasal persilangan ayam berpial walnut (RrPp) dengan ayam berpial biji (rrpp), kemungkinan akan diperoleh pertalian keluarga, walnut, rose, ponten dan jidar dengan perbandingan …..
A. 1 : 1 : 1 : 1
B. 3 : 1 : 3 : 1
C. 1 : 3 : 3 : 1
D. 3 : 3 : 1 : 1
E. 3 : 1 : 1 : 3
46. Sapi berfenotif anak asuh banyak dan menghasilkan susun banyak nan parentalnya punya fenoyif babaran sedikit menghasilkan buah dada kurang dikawinkan dengan Sapi yang berdaya momongan banyak heterozygote namun susunya sedikit, Apabila menghasilkan keturunan sebanyak 8 sapi maka susunan kombinasi yang unjuk kemungkinannya
A. 3 ekor sapi yang buku momongan dan produk susunya rendah
B. 1 ekor sapi nan daya anak panjang dan barang susunya tinggi
C. 3 ekor sapi nan daya anak tangga dan dagangan susunya tekor
D. 3 ekor sapi yang daya anak asuh dan produk susunya pangkat
E. Hanya 50 % yang daya beranak tinggi dan produksi susunya tangga47. Sreg Kucing belanda bulu hitam (B) dominan terhadap coklat (b) .

Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasil morong keturunan dengan fenotif hitam dan coklat , maka genotif kedua indung ialah…..
a. BB X Bb
b. BB X bb
c. Bb X bb
d. bb X bb
e. Bb X BB


48, Tumbuhan Jambu dihibrid dengan genotif AaBb dilakukan uji cagak ( test cross) akan didapatkan keturunan dengan fenotif ….
a. 1 : 2 : 1
b. 1 : 1 : 1 : 1
c. 3 : 1
d. 9 : 3 : 3 : 1
e. 9 : 3 : 4


49. Bila terwalak manusia dengan genotip AaBBCc, maka sesuai dengan hukum Mendel I dan II akan membentuk gamet berikut ini, kecuali… .
a. aBC
b. Huruf
c. AbC
d. Fonem
e. abc


50. digresi semu dari hukum mendel yang menghasilkan perbandingan fenotif F2 = 9 : 3 : 4 adalah … .
a. polimeri
b. interaksi alel
c. komplementer
d. kriptomeri
e. epistasis – hipostasis


TRY AGAIN1. Penyilangan ayam Walnut (RrPP) dengan Rose (Rrpp) akan memasrahkan peluang munculnya ayam aduan bilah sebesar … .
a. 100%
b. 75%
c. 50%
d. 25%
e. 0%


2. junjungan-laki “bisutuli” (BBtt) dengan dara “gagu tuli” (bbTT) menikah, maka kebolehjadian munculnya momongan resmi (boleh berbicara dan bisa mendengar) sebesar ..
a. 100%
b. 75%
c. 56%
d. 44%
e. 0%


3. Perhatikan atlas kromosom berikut:
Bila terjadi “crossing over” maka kemungkinan gamet yang dibentuk merupakan berikut ini, kecuali … .
a. PQ
b. Qq
c. Pq
d. Pq
e. pQ


4. Persimpangan antara individu “dihibrid heterosigotik rangkap” dengan “homosigotik resesif”Abu-duli Hitam Sayap janjang sayap sumir (AaPp)
X
(aapp)


Menghasilkan keturunan:

 • AaPp = 800
 • Aapp = 200
 • aaPp = 200
 • aapp = 800

Maka biji pindah cagak (NPS)-nya adalah … .
a. 80%
b. 50%
c. 30%
d. 20%
e. 10%


5. Perhatikan susunan kromosom Drosophila melanogaster berikut ini:

 1. AAXY
 2. AAXX
 3. AAXXY
 4. AAXO
 5. AAAXX

Yang berkelamin jantan adalah … .
a. 1, 3
b. 1, 3, 5
c. 1, 4
d. 5
e. 2 dan 3


6. Diantara individu berikut ini yang tidak berkelamin primer lelaki ialah … .
a. 45XO
b. 46XY
c. 47XXY
d. 47XYY
e. 47XY + 21


7. Perkawinan antara orang A heterosigotik dengan cucu adam bergolongan darah B heterosigotik akan berpeluang melahirkan anak asuh laki-junjungan bergolongan darah A sebesar… .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%


8. Lanang mampu membedakan warna dengan baik mengawini pemudi pengidap buta corak, maka peluang munculnya anak-maskulin biasa sebesar .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%


9. Laki-laki hemofili mengawini upik halal homosigot, maka peluang munculnya anak suami-laki normal sebesar … .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%
10. Pasangan laki gendak yang keduanya tiang penghidupan balar, merindukan tiga (3) anak dimana 1 normal dan 2 albino maka peluangnya sebesar … .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100
11. Di antara cucu adam berikut ini yang berfenotif “mongolism” yaitu … .
a. 47XY + 21
b. 47XX + 18
c. 47XX + 13
d. 47XY + 18
e. 47XY + 13
12. Pokok kayu kacang polong punya aturan biji bulat (B), poin kerut (b), batang hierarki (R) dan jenazah pendek (r). • Jika tanaman ercis nilai bulat jenazah hierarki heterozigot disilangkan dengan ercis biji bulat (heterozygot) batang singkat

Keturunan yang berperangai biji bulat batang singkat adalah sebanyak …..
A. 6,25%
B. 12,5%
C. 37,5%
D. 42,5%
E. 50%
13. Pada penyilangan bunga Linaria marocana rente bangkang (AAbb) dengan bunga putih (aaBB) menghasilkan rente ungu (AaBb).Apabila F1 disilangkan dengan bunga abang (Aabb)Berapakah ratio fenotip F2-nya antara ungu:ceria:bangkang?
A. 3:2:3
B. 6:2:8
C. 9:3:4
D. 9:4:3
E. 12:3:1
14. Seorang pengkaji menyilangkan galur masif kacang kapri berbiji buntar warna kuning (BBKK) dan biji keriput corak hijau (bbkk). Persimpangan dilakukan setakat mendapat pertalian keluarga F2 yang menghasilkan biji bilang 3.200 biji pelir. Secara berantai, jumlah biji buntar corak asfar dan biji keremot warna hijau yakni …..
A. 200 dan 600
B. 200 dan 1.200
C. 200 dan 1.800
D. 600 dan 200
E. 1.800 dan 200
15. Gen-gen di bawah ini menyatakan bulu nan diwarisi maka itu bilang hewan. Gen A bulu berkerut (dominan) Gen a surai verbatim (resesif) Gen B surai hitam (dominan) Gen b rambut nirmala (resesif) Sato yang mewarisi gen AaBb akan memiliki fenotip …
A. hitam harfiah
B. hitam patah mayang
C. putih renik
D. putih berombak
E. duli-duli ikal
16. Gen A (daun berklorofil), gen a (daun tidak berklorofil), gen B (batang tinggi) dan gen b (mayat pendek). Jika genotip aa berkarakter letal, maka hasil persilangan AaBb dengan Aabb akan diperoleh nisbah fenotip …
A. Hijau tinggi : plonco pendek = 1 : 1
B. Hijau jenjang : hijau singkat = 3 : 1
C. Htjau pangkat : putih pendek = 1 : 1
D. Hijau tinggi : ceria pendek = 2 : 1
E. Putih tinggi : hijau pendek = 3 : 1
17. Penyilangan bunga Linaria marocana AAbb (abang) dengan aaBB (putih), F1 AaBb (Ungu), F2 terjadi kombinasi fenotip dengan proporsi:
A. Ungu : Biram : Nirmala = 12 : 3 : 1
B. Ungu : Merah : Putih = 1 : 1 : 1
C. Ahmar : Ceria = 9 : 7
D. Ungu : Putih = 9 : 7
E. Ungu : Merah : Tahir = 9 : 3 : 4
18. Sistem Penentuan jenis kelamin sreg
belalang

ialah …
A. XY
B. XO
C. XX
D. ZW
E. ZZ
19. Sekiranya Seorang golongan pembawaan A (IAIO) perkariban dengan gol pembawaan IBIOzon
maka
keturunannya tidak kali
ber

genotip …

A. IOIO
B. IBIO
C. IAIO
D. IAIA
E. IAIB

20. Seorang suami-laki normal menikahi wanita normal yang ayahnya hemofilia. Kemungkinan anak laki-laki mereka yang hemofilia adalah …
A. 0%
B. 12,5%
C. 25%
D. 50%
E. 75%
21. Perkawinan antar sepupu (satu silsilah dempang) enggak baik secara genetik karena …

A. gegares terjadi pertengkaran
B. muncurnya sifat yang sama dalam keluarga
C. terjadinya perebutan peninggalan
D. susah mendapat keturunan
E. munculnya keturunan yang abnormal

Baca :   Unsur Unsur Yang Tidak Terdapat Dalam Teks Cerita Sejarah Adalah

22. Sejodoh suami istri harus ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan khusus pada kehamilan anaknya yang kedua, sehubungan dengan golongan darah yang dimiliki mereka. Faktor yang bisa jadi mengganggu keselamatan kelahiran anak tersebut adalah …
A. thalasemia
B. siklemia
C. haemofilia
D. aglutinogen
E. factor rhesus
23. Denah galur di dasar ini mengenai sifat buta rona yang terpaut kromosom X, jika C buat penglihatan normal dan c lakukan buta warna. Orang yang mempunyai genetik Cc adalah …
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3.
E. 2

24. Jika individu bergenotif AaBbCcDd
gen C dan D bertautan/Linkage
, maka varietas gamet yang terdidik ialah …
A. 4
B. 6
C. 8
D. 12
E. 16
25. Manakah pernyataan berikut nan bukan tepat? (2005)
A. semua sifat ditentukan oleh satu gen
B. satu gen menata suatu sifat

C. batas-batas antar gen tidak dapat ditentukan secara pasti
D. jika gen berubah, berubah pula adat turunan hayat
E. gen diwariskan

26. Kelinci memiliki total kromosom 44, maka kariotip kromosom pada sel hati terwelu betina adaiah ….
A. 44 AA
B. 44A + XY
C. 22AA + XX
D. 22A + XX
E. 44AA + XX
27. Sel kelamin yang dibentuk oleh genotip AaBb dimana gen A dan B berpautan ialah …

A. AB, Ab, aB, ab
B. AB, Ab
C. AB, aB
D. AB, ab
E. AA, BB, aa, bb

28. Rente corak biram homozigot dominan terhadap anakan corak putih. Apabila rente warna merah heterozigot disilangkan dengan sesamanya, diperoleh keturunan berjumlah 36 buntang. Berapa batangkah yang berpangkal merah?
A. 9 buntang
B. 18 mayit
C. 27 buntang
D. 30 mayit
E. 35 batang
29. Cante berjangat hitam (Hhkk) disilangkan dengan sorgum berkulit kuning (hhKk), hitam epistasis terhadap kuning maka keturunannya …
A. hitam semua
B. asfar semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D. 50% hitam, 25% kuning, 25% putih
E. 25% hitam, 50% asfar, 25% putih
30. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan Bb dimana gen b bersifat lethal, zuriat yangdiharapkan hidup adalah …

A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
E. 75%

31. Apabila laki isteri memiliki golongan bakat A, maka prospek golongan bakat anak-anaknya ialah …
A. A dan O
B. AB
C. A
D. Ozon
E. B dan O
32. Pada Drosophila melanogaster, awak kelabu sayap panjang dominan terhadap tubuh hitam sayap pendek.
Dalam satu eksperimen diperoleh zuriat ibarat berikut: • Tubuh kelabu sayap sumir 944


 • Tubuh hitam sayap jenjang 965


 • Tubuh hitam sayap pendek 185


 • Bodi kelabu sayap jenjang 206Maka nilai pindah silangnya …
A. 17%
B. 41%
C. 42%
D. 58%
E. 83%
33. Lega Drosophila melanogester normal, tubuh warna kelabu, sayap strata dominan terhadap corak tubuh hitam, sayap pendek. Kerumahtanggaan satu eksperimen, terjadi pindah cabang sebesar 17 % maka
diperoleh anak cucu bagaikan berikut kecuali :
A. Tubuh kelabu, sayap panjang 206
B. Fisik hitam, sayap pendek 185
C. Tubuh hitam, sayap panjang 965
D. Bodi kelabu, sayap pendek 944

E. Bodi kelabu, sayap hierarki 1965
35. Warna bulu lega kucing tupai ditentukan oleh alela anda dengan bujuk supremsi C > Cch > CH >

c, dimana : • C = kelabu


 • Ch  = himalaya
 • Cch = chincila
 • c = bulePerkawinan kucing tupai kelabu Cc dengan CCch akan menghasilkan keturunan …
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 1 : 2
C. kelabu : chincila : albino = 2 : 1 : 1
D. kelabu: andan = 3 : 1
E. kelabu : chincila = 3 : 1
36. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot, maka kemungkinan golongan pembawaan anak asuh-anaknya yaitu
A. A dan B
B. A dan AB
C. AB dan O
D. A, B, AB dan Ozon
E. B dan AB
37. Di bawah ini merupakan pernyataan yang ter-hormat dari peristiwa suatu persilangan, yaitu …

A. filial terbentuk setelah terjadinya peleburan genotip
B. genotip dibentuk maka itu susunan gen nan sifatnya setara
C. gamet unjuk dengan memperhatikan fenotip yang ada
D. setiap genotip yang terbentuk akan memberikan fenotip nan sekelas
E. fenotip merupakan adat tampak dengan menerjemahkan genotip yang cak semau

38. Bila bunga Mirabillis jalapa merah muda (Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan menghasilkan keturunan …
A. sirah semua
B. merah remaja : putih = 2 : 1
C. merah muda : lugu = 1 : 1
D. warna dadu : putih = 1 : 3
E. merah jambu : kudus = 3 : 1
39. Wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan lanang protokoler. Kemungkinannya akan lahir junjungan-junjungan buta warna yakni …
A. 12,5 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %
40. Hal-keadaan berikut ini merupakan upaya pergi penyakit menurun, kecuali

A. perlunya memaklumi hukum hereditas
B. mengenal secara baik favorit yang akan dijadikan pasangan hidup
C. pergi perkawinan antara sesama keluarga nan masih dekat hubungan darahnya
D. menjauhi aktivitas donor darah puas ketika produktif
F. memiara kesehatan bodi dan mental

41. Perhatikan atlas silsilah keluarga berikut !
Berlandaskan denah silsilah tersebut, kemungkinan genotip ibunya merupakan …
A. IBIB, XBXB
B. IBIB, XBXb
C. IBIO, XbXb
D. IBIO, XBXb
E. IBIO, XBXB

42. Asfar dalam keadaan homozigot letal (KK), perkawinan tikus jantan berbulu asfar (Kk) dengan tikus betina berambut asfar (Kk) mempunyai 60 anak yang semuanya telah beranjak dewasa. Kemungkinan sifat genotip semenjak ke-60 anak asuh tikus tersebut yaitu …

A. kk
B. Kk
C. KK
D. Kk dan Kk
E. Kk, Kk dan KK

43.
Corak bulu pada kelinci ditentukan oleh alela anda dengan sa-puan yuridiksi C > Cch > CH >

c, dimana :
 • C = kelabu


 • Ch  = himalaya
 • Cch = chincila
 • c = albinoWarna surai pada kelinci kelabu Cc dengan Cc CH akan menghasilkan anak cucu

A. kelabu : chincila : andan = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
C. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
D. chincila : bule = 2 : 2
E. chincila : albino = 3 : 1

44. Koteng murid menderita penyakit zuriat. Petatar tersebut memiliki silsilah keluaraga sebagai berikut :
Berdasarkan rang galur, penyakit tersebut

disebabkan maka dari itu …

A. gen resesif pada autosom
B. gen dominan puas autosom
C. gen resesif lega kromosom-x
D. gen dominan pada kromosom-x
E. gen pada kromosom-y

45. Bulu sreg populasi marmut dipengaruhi oleh gen alela ganda dengan gosokan dominasi laksana berikut :
W >

W
ch>Wh > w • W = normal
 • Wh = himalaya


 • Wch = Chinchila
 • w = albinoPerkawinan kelinci resmi heterozigot (Ww) dengan bulu abuk-abu (Wchw) heterozigot akan menghasilkan keturunan …

A. biasa : abuk-duli : himalaya = 2 : 1 : 1
B. normal : serdak-abu : bule = 2 : 1 : 1
C. normal : abuk-abu : himalaya : balar = 1 : 1 : 1 : 1
D. baku : debu-abu : bule = 1 : 2 : 1
E. normal : serdak-abu : albino = 1 : 1 : 2

46. Dari persimpangan ayam walnut (sumpel) (RrPp) dengan ayam berpial pea (biji) (rrPp), peluang akan diperoleh anak cucu walnut, rose (mawar), pea dan single (bilah) dengan perbandingan …
A. 1 : 1 : 3 : 3
B. 1 : 3 : 3 : 1
C. 3 : 1 : 1 : 3
D. 3 : 1 : 3 : 1
E. 3 : 3 : 1 : 1
47. Perhatikan rajah kromosom nan mengalami meiosis berikut ini !
Kromosom ini mengalami peristiwa …

A. mengimbit cabang
B. bermigrasi silang dan pautan
C. gagal berpisah
D. dekapan
E. gen letal

48. Lalat buah jantan berbadan serbuk-serbuk sayap panjang (GgLl) disilangkan dengan yang betina berbadan hitam sayap pendek (ggll). Sreg gen G dan L alias gen g dan l terjadi pautan. Semenjak hasil perkawinan tersebut diperoleh fenotipe keturunan misal berikut: abu-abu sayap panjang : abu-abu sayap singkat : hitam sayap hierarki : hitam sayap sumir = 820 : 185 : 195 : 800. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan sel kelamin terjadi pindah silang dengan nilai mengimbit silang sebesar …
A. 0,19 %
B. 1,90 %
C. 19,00 %
D. 23,00 %
E. 24,00 %


49
. Lega tikus gen K berbulu coklat dominan terhadap gen k berbulu putih. Gen P berekor pendek dominan terhadap gen p berekor tataran. Tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya, akan menghasilkan anak cucu dengan perbandingan fenotipe …
A. coklat sumir : coklat tataran : kudus ringkas : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
B. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : tulen panjang = 3 : 3 : 3 : 1
C. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 3 : 1
D. coklat pendek :: putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 4
E. coklat pendek : kudus strata = 9 : 7


5
. Berikut ini merupakan keburukan-keburukan sreg manusia:
1. AIDS
2. Albinisme
3. TBC
4. Hemofilia
5. Buta warna
Nan termasuk problem bawaan merupakan …
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
TRY AGAIN

1. Hemofilia disebabkan maka dari itu gen terpaut X resesif. Jika seorang wanita baku (ayahnya hemofilia) menikah dengan pria normal, kemungkinan fenotip anak-momongan nya adalah …

A. Semua anak wanitanya tiang penghidupan hemofilia
B. 50 % anak laki-lakinya tiang penghidupan hemofilia
C. 50 % anak laki-lakinya hemofilia
D. 75 % anaknya normal, 25 % anak-anaknya hemofilia
E. 100 % anaknya sah2. Seekor keledai jantan mempunyai 62 kromosom di internal setiap kamp somatisnya. Artinya plong setiap sperma terkandung kromosom …
A. 30 autosom + 1 gonosom (X atau Y)
B. 31 autosom + 1 gonosom X
C. 31 pasang autosom + 1 gonosom X
D. 60 autosom + 1 gonosom X + gonosom Y
E. 60 autosom + 2 gonosom X


3. Pada tikus, corak bulu hitam dikendalikan oleh gen R dan C serentak, sedangkan rr dan C menyebabkan warna hitam. Bila ada gen cc, tikus itu menjadi bule. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus andan menghasilkan F1 semua hitam. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka lega F2 didapatkan zuriat hitam : krem : albino dengan perbandingan …
A. 1 : 2 : 1
B. 3 : 1 : 12
C. 9 : 3 : 4
D. 12 : 3 : 1
E. 13 : 2 : 1


4. Pada milu, gen G menyebabkan daun hijau, sedangkan gen g menyebabkan albino. Apabila jagung berdaun hijau heterozigot disilangkan sesamanya, persentase anak cucu nan diharapkan boleh spirit adalah …
A. 10 %
B. 20 %
C. 25 %
D. 50 %
E. 75 %


5. Seorang momongan laki-laki hemofili bermula suami ulam-ulam nan normal. Berasal seluruh anaknya, berapa % junjungan amputan ini mempunyai anak maskulin yang jamak?

A. 12,50 %
B. 25,00 %
C. 37,50 %
D. 50,00 %
E. 75,00 %6. Kucing tupai chincilia (Wchw) disilangkan dengan kelinci himalaya (Whw).

maka rasio fenotip turunannya kelinci yang andan
atau
ceria pada F2 yaitu …
A. 0 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %


7. Persilangan kelinci kuping dempak bulu hitam heterozygot LLBb dengan yang bertelinga sempit bulu kelabu llBb, maka prosentase fenotip turunannya yang bertelinga lebar bulu hitam adalah …
A. 8,25 %
B. 12,75 %
C. 25,00 %
D. 50,00 %
E. 75,00 %


Baca :   Seorang Siswa Memiliki Massa 50 Kg

8. Individu yang mengandung faktor K tanpa faktor M ataupun sebaliknya berfenotip tulus, tetapi individu nan mengandung kedua faktor tersebut (K dan M) akan berfenotip ungu. Individu dengan genotip KKmm disilangkan dengan kkMM, menghasilkan fenotip ungu semua. F1 disilangkan sesamanya maka diperoleh keturunan F2 dengan rasio fenotip …
A. 1 : 1
B. 3 : 1
C. 9 : 7
D. 13 : 3
E. 15 : 1


9. Persilangan lalat biji zakar jantan abu-abu sayap hierarki heterozigotik dengan lalat biji pelir betina hitam sayap sumir diperoleh turunan 965 individu duli-abu bersayap panjang, 944 hitam sayap sumir, 206 hitam sayap panjang dari kuantitas keseluruhan 2.300 ekor.
Maka berpokok hasil data diatas terjadi peristiwa

A. Sex Linkage
B. Gen Linkage
C. Crossing Over
D. Non disjunktion

E. Mutasi gen

10. Persilangan antara tikus bersurai kuning A*a dengan A*a menghasilkan cucu adam letal kerumahtanggaan pernah homozigot (A*A*). Prosentase individu yang boleh hidup adalah …

A. 0 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %


11. Firman yaitu penderita fenilketonuria (FKU) yang menikah dengan Nani yang bergenotip sebagai pembawa, maka kebolehjadian turunannya yang menjadi penderita FKU adalah …
A. 12,50 %
B. 25,00 %
C. 50,00 %
D. 75,00 %
E. 100,00 %


12. Seorang junjungan-laki hemofilia mempunyai anak laki-laki normal dan lelaki penderita hemofilia, maka asumsi genotip istrinya adalah …

A. XHXH
B. XhXh
C. XHXh
D. XhXH
E. XXhY13. Sendiri wanita yang bergolongan darah A heterozigotik menikah dengan laki-suami yang bergolongan darah B heterozigotik, maka kemungkinan golongan pembawaan anak-anaknya yaitu …
A. A dan B
B. A, B dan O
C. A, B, AB dan O
D. B, AB dan O
E. A, AB dan Udara murni


14. Puas gandum gen H (hitam) epistasis terhadap gen K (asfar). Apabila kedua gen H dan K bukan muncul, cante ogok fenotip putih. Bila gandum hitam (HHkk) disilangkan dengan gandum kuning (hhKK), kemudian F1-nya disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan gandum hitam, kuning dan ceria dengan skala …

A. 12 : 1 : 3
B. 12 : 3 : 1
C. 9 : 4 : 3
D. 9 : 3 : 4
E. 3 : 1 : 1215. Takdirnya sendiri wanita pemandu adat hemofili dengan seorang pria sahih, maka prosentase kemungkinan anak pria mereka nan hemofili ialah …
A. 100 %
B. 75 %
C. 50 %
D. 25 %
E. 12,5 %


16. Berikut adalah penyakiufuk atau sifat yang bisa membentuk lethal puas berbagai mahkluk hidup kecuali


A. Hemophily

B. Tikus ekor kuning
C. Buta rona
D. Ayam jago Creeper
E.
Tumbuhan Albino17. Orang yang bergolongan darah A dengan orang tua bergolongan darah Ozon


Berdasarkan data tersebut
dipastikan
genotipnya  …
A. IAIA
B. IAIO
C. IBIB
D. IBIO
E. IAIB


18.  Pada sapi gen D dalam keadaan homozigot menghasilkan kaki panjang (seremonial), dalam keadaan heterozigot menyebabkan suku pendek (dexter), alelnya (d) dalam keadaan homozigot menyebabkan letal. Sifat bertanduk dikendalikan gen P sedangkan gen p tidak bertanduk. Jika 2 ekor sapi dexter bercula heterozigot disilangkan sesamanya, maka keturunannya yaitu sapi formal tak bertanduk.: sapi stereotip bertanduk : sapi dexter tak bertanduk : sapi dexter bertanduk yaitu …
A. 1 : 2 : 3 : 6
B. 1 : 3 : 2 : 6
C. 1 : 3 : 4 : 4
D. 2 : 2 : 4 : 4
E. 3 : 3 : 3 : 3


19.


Bila suatu organisme bergenotip AaBbCc, maka jumlah macam gamet yang dibentuk sebanyak …
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
E. 12


20. Jeruk bertelur banyak (B) rasa masam (m) disilangkan dengan jeruk bertelur kurang (b) rasa manis (M), diperoleh keturunan F1 yang semuanya bertelur banyak rasa manis heterozigot untuk kedua aturan. Genotip F2 yang paling baik untuk konsentrat yakni …
A. BB MM
B. BB Mn
C. Bb MM
D. Bb MM
E. BB mm


21.Jika seorang wanita formal homozigot menikah dengan adam hemofi lia, maka pernyataan berikut yang bermoral ialah . . . .
a. semua anaknya hemofi lia
b. 50 % anak asuh perempuannya hemofi lia
c. 50 % momongan perempuannya sah
d. 75 % anak laki-lakinya hemofi lia
e. semua anaknya normal
22. Dalam sebuah tanggungan terdiri dari momongan bergolongan darah A, AB, dan Udara murni. Jika ayah bergolongan talenta A, maka ibunya bergolongan darah . . . .
a. AB
b. A
c. Udara murni
d. Rhesus positif
e. B

23. Jika B (biru) epistasis terhadap M (sirah) yang hipostasis. Persilangan dilakukan antara keduanya (NNmm) dan (bbMM). Jika F1nya dibiarkan bersilangan, maka F2 akan menghasilkan neraca fenotip sensasional, ahmar, dan
ungu dengan perbandingan . . . .
a. 9 : 4 : 3
b. 9 : 3 : 4
c. 12 : 1 : 3
d. 12 : 3 : 1
e. 3 : 1 : 12

24. Wanita yang ayahnya buta warna menikah dengan pria lumrah. Maka, kemungkinan anaknya akan lahir lelaki buta warna adalah . . . .
a. 12,5 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %

25.  Tanaman berbunga merah disilangkan dengan yang berpunca murni, menghasilkan keturunan purwa semua merah muda. Seandainya zuriat pertama disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip merah : merah muda : putih plong keturunan kedua adalah …
A. 1 : 2 : 3
B. 2 : 1 : 2
C. 1 : 1 : 2
D. 2 : 1 : 1
E. 1 : 2 : 1
26. Lawan pria buta warna dengan wanita tidak buta warna yang tidak carrier dapat menurunkan momongan pria . . . .
a. sah dan wanita carrier
b. normal dan wanita normal
c. jamak dan wanita tak carrier
d. buta warna
e. buta warna dan wanita carrier


27. Suatu individu bergenotipe PP Qq rr akan membentuk sel sel kelamin …
A. PQr dan Pqr
B. PQR dan PqR

C. PQr dan PQR
D. PQR

dan pqR
E. PQr dan
pQr28. Bunga merah disilang dengan putih diperoleh F1 rona ungu, F1 disilang sesamanya diperoleh hasil F2 dengan skala perbandingan 9 ungu : 3 berma : 4 putih. Dari hasil tersebut boleh ditentukan bahwa terjadi keadaan … (1993)
A. Epistatis
B. Polimeri
C. Komplementer
D. Hipostatis
E. Kriptomeri


29. Suatu basyar bergenotipe Aa Bb Cc. Kalau n domestik meiosisnya ada pautan antara gen A-B dan a-b maka kemungkinan macam sel kelamin yang terlatih …
A. ABC, Abc, Abc, ABC
B. Leter, huruf, leter, Abc
C. Abc, Abc, leter, u
D. Aksara, ABc, abjad, abc
E. Huruf, Abc, abC, huruf


30. Disilangkan Drosophila antara induk jantan bermata merah dengan induk betina bermata putih. F1 didapatkan setengahnya betina bermata merah dan jantan bermata murni kemudian disilangkan sesamanya. Prosentase fenotip cucu adam bermata berma lega keturunannya adalah …
A. 25 %
B. 50 %
C. 75 %
D. 90 %
E. 100 %
31. Persilangan manakah yang akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 1 : 1 :1 : 1 ?
a. QqRr X qqRr
b. QqRr X QqRr
c. Qqrr  X qqrr
d. Qqrr  X qqRr
e. Qqrr  X qqRR

32. Sendiri ayah kiri bergolongan pembawaan AB menikah dengan wanita heterozigot kanan nan bergolongan talenta B. Bila mereka mempunyai anak yang bergolongan darah A, berapa persen prospek turunan mereka yang kidal dapat menjadi kontributor darah buat ayahnya?
a. 12,5%
b. 25%
c. 50%
d. 75%
e. 100%

33. Perhatikanlah kebiasaan-sifat berikut:
1) Tidak punya pasangan yang kontras
2) Melakukan pembuahan sendiri
3) Mudah disilangkan
4) Memiliki keturunan sedikit
5) Daur hidupnya tebak panjang
Yang merupakan alasan Mendel memilih kacang kapri perumpamaan bahan percobaannya adalah . . . .
a. 1 & 2
b. 2 & 3
c. 3 & 4
d. 4 & 5
e. 1 & 5

34. Berikut yang bukan yakni hipotesis Mendel, yaitu . . . .
a. setiap sifat organisme dikendalikan oleh sekelamin gen
b. individu murni n kepunyaan pasangan sifat dominan atau resesif saja
c. pada detik meiosis, imbangan faktor (alel) memisah secara adil
d. Lawan faktor keturunan resesif menyelimuti faktor yang dominan
e. Setiap n partner keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya

35. Berikut ini merupakan ciri-ciri persilangan:
1) Perkawinan dengan satu kebiasaan beda nan menyolok
2) Tiap macam gamet jumlahnya sama banyak
3) Bastarnya akan mensegregasikan lawan gen puas gamet-gametnya.
Semua ciri-ciri tersebut, menunjukkan jenis persilangannya . . . .
a. test cross
b. dihibrida
c. monohibrida
d. pautan gen
e. epistasis

36. Nan tak merupakan contoh fenotip adalah . . . .
a. surai
b. selerang
c. silir bawang pelangi
d. gen surai hitam
e. raga

37. Persilangan antara satu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang berperilaku homozigot resesif disebut dengan . . . .
a. test cross
b. back cross
c. epistasis
d. hipostasis
e. polimeri

38. Macam-macam penyimpangan Hukum Mendel antara bukan:
1) Interaksi gen
2) Kriptomeri
3) Polimeri
4) Atavisme
5) Epistasis –hipostasis
Yang memiliki perbandingan 15 : 1 semenjak hasil persilangan F2 adalah . . . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

39. Keturunan alias hasil pembastaran yang mempunyai rasam begitu juga kedua induknya, dapat disebut . . . .
a. gen-gen komplementer
b. epistasis domiann
c. silsilah salih
d. interaksi gen
e. polimeri

40. Gen yang pengaruhnya sama kuat dengan alelnya disebut . . . .
a. pembastaran
b. genotip
c. gen dominan
d. gen intermediet
e. gen resesif

41. Makhluk-individu berikut diketahui punya varietas-macam berahi tertentu:
1) ayam, itik
2) butuh
3) sejumlah ikan
4) kepik
5) lalat buah
6) salak
7) rama-rama
Yang mempunyai macam seks ZW adalah . . . .
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 4, dan 6
c. 2, 3, dan 7
d. 3, 4, dan 5
e. 4, 5, dan 7

42. Dalam sebuah perkawinan, antara ayah bergolongan darah A heterozigot dengan ibu darah AB, maka akan diperoleh keturunan

dengan rasio fenotip
a. 2 : 1 : 1
b. 1 : 2
c. 3 : 1
d. 4
e. 1 : 3

43. Takdirnya bunga dandan kuning (KKKK) disilangkan dengan bunga warna putih (kkkk), maka dihasilkan keturunan F1 100% heterozigot. Bila F1 heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh bunga warna kuning sebanyak . . . .
a. 9
b. 27
c. 15
d. 3
e. 1

44. Seorang perempuan jangat hitam berbadan kurus (HHgg) menikah dengan lelaki berkulit putih berbadan gemuk (hhGG). Jika hasil F1 dikawinkan dengan sesama jenisnya, maka dihasilkan anak cucu dengan proporsi fenotip . . . .
a. 9 : 3 : 1
b. 9 : 3 : 3
c. 9 : 7
d. 15 : 1
e. 3 : 3 : 1

45. Seorang orang tani melakukan pembastaran melon rang panjang dominan homozigot (PPBB) dengan melon berbentuk bundar resesif homozigot. Keturunan F1 memiliki rang pangkat dengan persentase sebesar .. . .
a. 100%
b. 50%
c. 25%
d. 12,5%
e. 0%

ESSAY

 1. Buatlah contoh perkawinan Dihibrid pada persilangan normal nan setinggi sebagai halnya Mendel dengan visiun yang telah diberikan hingga didapatkan hasil : – Skala Fenotif F2 – Proporsi Genotif F2
 2. Koteng wanita Normal menikah dengan laki junjungan normal yang keduanya mempunyai ayah pengidap Hemophily . Bagaimanakah kebolehjadian momongan-anak yang akan lahir kemudian hari ?

KLIK INI
KLIK INI Cak bertanya GENETKA

Seorang Laki Laki Normal Menikahi Wanita Normal Yang Ayahnya Hemofilia

Source: https://duuwi.com/11700/seorang-laki-laki-normal-menikahi-wanita-normal-yang-ayahnya-hemofilia.html

Check Also

Hukum Lenz Tentang Arah Arus Induksi

Hukum Lenz Tentang Arah Arus Induksi Hukum Lenz – Kembali lagi bersama dosenpintar.com, nah pada …